Badania na broń i zawodów wskazanych w ustawach

Badania na broń mają na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do noszenia lub posługiwania się bronią.

 • badanie wykonasz kompleksowo  – współpracuję  z lekarzem orzecznikiem
 • w efekcie badań zostanie wystawione dwa dokumenty: orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią potrzebne do złożenia na policji 
 • badanie trwa ok 1 godziny
Mężczyzna na polowaniu ze strzelbą

Kto korzysta z badań na broń?

 • osoby posługujące się bronią (broń: sportowa, myśliwska, do obrony, kolekcjonerska, pneumatyczna)
 • osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
 • detektywi
 • inspektorzy transportu drogowego
 • strażnicy miejscy i gminni
 • strażnicy straży marszałkowskiej
 • straż leśna
 • komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
 • pracownicy ochrony
 
 

Figuruję na liście psychologów upoważnionych do badania osób posługujących się bronią  pod numerem 91.

Jak wygląda badanie psychologiczne/psychotechniczne?

Badanie psychologiczne na broń obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Czas trwania badania

Jest zależny od rodzaju badania i samej osoby badanej. Badanym w dobrej kondycji, w zależności od ich własnych uwarunkowań psychofizjologicznych, badanie dla zajmuje około 1 godziny. 

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.

Co w sytuacji niezaliczonego badania lub testu?

W takiej sytuacji badany ma możliwość powtórzenia niezaliczonego badania. 

Wątpliwości diagnostyczne są rozstrzygane na korzyść osoby badanej. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego można złożyć odwołanie za pośrednictwem badającego psychologa w ciągu 30 dni od zakończenia badania.

 

Ile czasu jest ważne badanie psychologiczne?

Szczegółowe przepisy określają termin ważności badań psychologicznych. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat. 

W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

 

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne? 

 • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 • Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.

Jak umówić się na badanie?

Prosimy o kontakt mailowy na consilium@vp.pl lub 886-534-466 i umówić się na odpowiadający Wam termin.

Nie będzie to trudne – jest to możliwe od piątku do soboty w godzinach od 8 – do 20.

 

Jak mogę Ci pomóc?

Zadzwoń na numer + 48 886 534 466, napisz maila na consilium@vp.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.